Na květnové schůzi výboru bylo rozhodnuto o termínech brigád na revíru
přehrada a to sobota 12.6. 2021 a neděle 13.6. 2021 vždy od 08,00 – 12,00
hod. Brigáda bude zaměřena na úklid a vysekání větví na březích.

Upozorňujeme proto rybáře, kteří půjdou o víkendu v těchto časech na ryby,
že budou muset strpět hluk a pohyb osob na břehu revíru přehrada.