Místní rybářský řád pro revír 411087 – Suchomastská nádrž

 1. Hranice revíru tvoří těleso hráze a ústí Suchomastského potoka do ÚN. Místa,kde je rybolov zakázán jsou označena tabulkami. Na Suchomastském potoce od tělesa hráze až ke vtoku do Litavky je rybolov zakázán. Ostatní rybníky a nádrže na hlavním toku a přítocích nejsou součástí revíru. Betonové plato u boudy RS je vyhrazeno pouze pro službu konajícího prodejce povolenek a rybářskou stráž.
 2. Na základě rozhodnutí výboru MO se zahajuje rybářská sezona 5. 1.
 3. Od 16. 6. je povolen lov všech druhů dravých ryb dle rybářského řádu.
 4. Lovící je povinen zapsat před zahájením lovu datum lovu do povolenky.
 5. Zákaz používání dojháčků a trojháčků s vyjímkou umělých nástrah.
 6. Největší možná míra kapra pro ponechání je 65 cm.
 7. V jednom kalendářním týdnu si lovící smí ponechat maximálně 5 kusů kapra. Ročně je povoleno si ponechat 50 ks kapra. Denní úlovek je dle RŘ stanoven na dva kusy ušlechtilých ryb.
 8. Úseky sportovního rybolovu jsou vyznačeny tabulkami – začátek a konec úseku sportovního rybolovu. Na ostatních místech je rybolov zakázán.
 9. Nejmenší lovné míry jsou štika 55cm, candát 50cm, okoun 25cm, sumec 90cm.
 10. Při vylovení každé ušlechtilé ryby je rybář povinen použít podběrák a šetrně vyprostit háček.
 11. Na dodržování rybářského řádu, hygienických předpisů a směrnic platí povinnost vzájemné kontroly. Při zjištění přestupku proti RŘ je každý lovící povinen toto neprodleně nahlásit rybářské stráži. Před odchodem od vody je každý rybář povinen nechat si úlovek ušlechtilé ryby podepsat nejblíže chytajícím rybářem.
 12. Na výzvu člena rybářské stráže je každý člen MO povinen poskytnout pomoc při zásazích proti neoprávněně lovícím.
 13. Každý rybář je povinen udržovat čistotu a pořádek na březích podle RŘ, nedodržování bude považováno za závažný přestupek!
 14. Uhynulé ryby, které jsou v dosahu, je každý rybář  povinen vyndat z vody a zahrabat.
 15. Těmto bližším podmínkám je nadřazen zákon o rybářství, jeho prováděcí vyhláška a rybářský řád ČRS.

Schváleno členskou schůzí dne 18. 3. 2017