Členský příspěvek

Každý člen MO ČRS Králův Dvůr musí nejpozději do 28.2. příslušného roku zaplatit členský příspěvek. Výše členského příspěvku:

Děti 8 – 15 let 100,-Kč
Mládež 16 – 18 let 200,-Kč
Dospělí 400,-Kč

Brigádnická povinnost

Podmínkou pro získání povolenky k rybolovu je splnění brigádnické povinnosti. Pro její plnění stanovila členská schůze v roce 2017 následující pravidla :

 1. Výše brigádnické povinnosti:
  – dospělí do 65 let – 15 hodin
  – nad 65 let – 10 hodin
  – nad 70 let jsou členové zbaveni brigádnické povinnosti pokud jsou členy posledních 10 let
 2. Členové lovící čety, kteří mají min. 80% účast na výlovech jsou zbaveni brig. povinností
 3. Všichni mají z předepsaných hodin povinnost odpracovat 4 hodiny na sportovním revíru bez možnosti finanční náhrady, s výjimkou členů lovící čety a výboru.
 4. Finanční náhrada za neodpracovanou hodinu je 70,-Kč
 5. Od brigádnické povinnosti jsou osvobozeny ženy, děti, držitelé průkazu ZTP/P, ostatní členové mohou ze závažných důvodů písemně požádat výbor MO o prominutí či snížení brigádnické povinnosti.
 6. Brigádnická povinnost musí být splněna nebo zaplacena do 30. 3.
 7. O plnění brigádnické povinnosti se stará každý člen sám. Automaticky jsou zváni pouze členové lovící čety.

Ostatní povinnosti

 1. Osobní účastí se podílet na činnosti místní organizace.
 2. Do 15-ti dnů po skončení platnosti vrátit povolenku k lovu ryb.
 3. Uhrazení poplatku za poštovné ve výší 50,- Kč pro členy kteří nemohou přijímat rybářský „Zpravodaj“ elektronickou cestou.