Členský příspěvek

Každý člen MO ČRS Králův Dvůr musí nejpozději do 28.2. příslušného roku zaplatit členský příspěvek. Výše členského příspěvku:

Děti 8 – 15 let 150,-Kč
Mládež 16 – 18 let 350,-Kč
Dospělí 700,-Kč

Brigádnická povinnost

Podmínkou pro získání povolenky k rybolovu je splnění brigádnické povinnosti. Pro její plnění stanovila členská schůze v roce 2017 následující pravidla :

 1. Výše brigádnické povinnosti:
  – dospělí do 70 let – 10 hodin
  – nad 70 let jsou členové zbaveni brigádnické povinnosti pokud jsou členy posledních 10 let
 2. Členové lovící čety, kteří mají min. 80% účast na výlovech jsou zbaveni brig. povinností
 3. Všichni mají z předepsaných hodin povinnost odpracovat 4 hodiny na sportovním revíru bez možnosti finanční náhrady, s výjimkou členů lovící čety a výboru.
 4. Finanční náhrada za neodpracovanou hodinu je 70,-Kč
 5. Od brigádnické povinnosti jsou osvobozeny ženy, děti, držitelé průkazu ZTP/P, ostatní členové mohou ze závažných důvodů písemně požádat výbor MO o prominutí či snížení brigádnické povinnosti.
 6. Brigádnická povinnost musí být splněna nebo zaplacena do 30. 3.
 7. O plnění brigádnické povinnosti se stará každý člen sám. Automaticky jsou zváni pouze členové lovící čety.

Ostatní povinnosti

 1. Osobní účastí se podílet na činnosti místní organizace.
 2. Do 15-ti dnů po skončení platnosti vrátit povolenku k lovu ryb.
 3. Uhrazení poplatku za poštovné ve výší 50,- Kč pro členy kteří nemohou přijímat rybářský „Zpravodaj“ elektronickou cestou.
 4. Manipulační poplatek 100 Kč za výdej povolenky mimo úřední hodiny.
 5. Příspěvek 50 Kč za každého člena, který bude odveden jako příspěvek do fondu na nákup vodních ploch zřízeného SÚS ČRS .