ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ z.s.
MÍSTNÍ ORGANIZACE KRÁLŮV DVŮR

Zve všechny své členy na

Členskou schůzi

Kdy: 26. června 2021
Kde: Restaurace u Bělohlávků od 09,00 hodin

PROGRAM

  1. Zahájení
  2. Schválení programu
  3. Volba návrhové a mandátové komise
  4. Zpráva o hospodářských výsledcích za rok 2020
  5. Zpráva o finančním hospodaření za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2022
  6. Zpráva dozorčí komise
  7. Diskuse
  8. Usnesení
  9. Závěr

Těšíme se na Vaší účast