Dne 10.4. a 11.4.2021 proběhlo nasazení revíru Suchomastský potok 1 (411 087) touto rybou :

  • 2170 kg kapra o průměrné hmotnosti 1,8 kg/ks, tedy cca. 1205 ks
  • 114,8 kg lína o průměrné hmotnosti 0,57 kg/ks, tedy cca. 202 ks

Jen připomínáme, že z důvodu nasazení ryb je aktuálně revír Suchomastský potok 1, č.411087 uzavřen a to až do 20.4.2021 včetně.
Kontrolu výlovu a vysazení za SÚS provedl Pavel Kletečka, který velmi ocenil, jak skvěle byl výlov proveden, včetně samotného vysazení.