Členská schůze MO ČRS z.s. Králův Dvůr se bude konat v sobotu 9.3. 2024 od 9,00 hod.

v budově sokolovny – Plzeňská 153, KD

Členská schůze se uskuteční s následujícím programem:

 1. Zahájení ( přivítání účastníků, seznámení s novými členy, minuta ticha za zemřelé členy )
 2. Schválení programu
 3. Volba návrhové a mandátové komise
 4. Kontrola usnesení z roku 2023
 5. Zpráva o činnosti a hospodářských výsledcích za rok 2023
 6. Zpráva o finančním hospodaření, účetní závěrka za rok 2023 a návrh rozpočtu na rok 2024
 7. Zpráva dozorčí komise
 8. Zpráva mandátové komise
 9. Diskuze
 10. Usnesení
 11. Závěr