Výroční členská schůze MO ČRS Králův Dvůr 2020

Pondělí, 18.5.2020, 6.47 h

Členská schůze MO ČRS Králův Dvůr se bude konat

dne 13.6. od 9,00 hod.

v restauraci u Bělohlávků.

Program schůze:

– Zahájení ( uctění památky zemřelých )

– Volby komisí ( mandátová, návrhová, volební )

– Zpráva o činnosti organizace a výsledcích hospodaření

– Účetní závěrka

– Zpráva dozorčí komise

– Zpráva mandátové komise

– Návrh na změnu hospodaření

– Volby do výboru MO

– Diskuse

– Návrh usnesení

– Závěr

Jelikož se jedná o volební schůzi a bude se projednávat návrh na změnu hospodaření, což je významné rozhodnutí pro celou

organizaci, srdečně zveme a zároveň žádáme všechny naše členy o maximální účast.

Přidat komentář